Kapliczka św. Anny i św. Jana NepomucenaKapliczka na bagnieHala sportowa im. Bernarda i Zygfryda BlautówKościół pod wezwaniem św. Anny i św. JoachimaWidok na dzielnicę Karłubiec z dachu hali sportowejZdjęcie lotnicze dzielnicy KarłubiecPomnik ku czci ofiar I Wojny Światowej

Zebranie mieszkańców dzielnicy Gogolin-Karłubiec

Zawiadamiam, iż w dniu 14 października 2015r.
o godz.17.00 (II termin zebrania 17.30)
w świetlicy - przybudówce Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
w Gogolinie - Karłubcu
odbędzie się zebranie mieszkańców dzielnicy Gogolin-Karłubiec.

Porządek zebrania

1. Powitanie uczestników zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
5. Przedstawienie protokołu z poprzedniego zebrania mieszkańców i jego przyjęcie.
6. Uchwalenie wniosków do budżetu gminy na rok 2016.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy
Gogolin-Karłubiec

Waltrauda Wicher

Pogoda
20 maja
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = [page,currency='EUR',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 CHF = [page,currency='CHF',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 USD = [page,currency='USD',type='currency_rate',factor='1'] PLN