Kapliczka św. Anny i św. Jana Nepomucena Kapliczka na bagnie Hala sportowa im. Bernarda i Zygfryda Blautów Kościół pod wezwaniem św. Anny i św. Joachima Widok na dzielnicę Karłubiec z dachu hali sportowej Zdjęcie lotnicze dzielnicy Karłubiec Pomnik ku czci ofiar I Wojny Światowej

Aktualności Sołectwa Karłubiec

 • Boże Narodzenie 2022

  Karłubiec5.jpeg

  Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 
  życzy
  Zarząd Dzielnicy Gogolin-Karłubiec
  Stowarzyszenie Nasz Karłubiec
  Administrator Strony

  Data publikacji:
 • Jesienne spotkanie przy muzyce i śpiewie

  Oktoberfest2022 480.png

  Data publikacji:
 • Zaproszenie na obchody dnia Św. Marcina - 2022

  Marcin 2022 480.png

  Data publikacji:
 • Obwieszczenie

  OBWIESZCZENIE

  Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gogolin – Karłubiec zaprasza mieszkańców Dzielnicy na zebranie, które odbędzie się w dniu 29.09.2022r. o godz. 18.30 ( czwartek) w Przybudówce PSP Nr 3 ( ul.Krapkowicka 141 Gogolin) - uchwalenie wniosków do ujęcia w budżecie gminy na rok 2023

  Porządek  zebrania:

  1. Powitanie uczestników zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  4. Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.
  5. Uchwalenie wniosków do ujęcia w budżecie Gminy Gogolin na rok 2023
  6. Informacja o odbytych posiedzeniach Zarządu i jego działalności w okresach pomiędzy zebraniami Dzielnicy.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.

  Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gogolin – Karłubiec
  Waltrauda Wicher

  Data publikacji:
 • Dożynkowe spotkanie pokoleń

  PLAKAT_DOZYNKI.png

  Data publikacji:
 • OBWIESZCZENIE

  Gogolin, 28 kwietnia 2022 r.

  OBWIESZCZENIE

  Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Gogolin - Karłubiec

  zaprasza wszystkich mieszkańców
  na zebranie mieszkańców Dzielnicy Gogolin – Karłubiec,

  które odbędzie się dnia 09.05.2022 r. (poniedziałek) o godz.17.00

  w Przybudówce Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3

   im. Jana Brzechwy w Gogolinie (ul. Krapkowicka 141)

        

    Porządek zebrania (projekt):

  Porządek zebrania (projekt):

  1. Powitanie uczestników zebrania;
  2. Wybór protokolanta i przewodniczącego zebrania;
  3. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności;
  4. Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie przez mieszkańców;
  5. Roczna informacja z działalności Zarządu Dzielnicy w tym sprawozdanie finansowe za 2021 r.
  6. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gogolin;
  7. Dyskusja;
  8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gogolin;
  9. Informacja o odbytych posiedzeniach Zarządu i jej działalności w okresach pomiędzy Zebraniami Dzielnicy;
  10. Wolne wnioski;
  11. Zamknięcie obrad;

  Waltrauda Wicher
  Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gogolin – Karłubiec

  Otrzymują:
  Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala
  Radni – Joachim Kubilas i Adrian Mróz
  Mieszkańcy sołectwa zgodnie z § 14

  Data publikacji:
 • Koncert Kolęd

  koncert-kolęd-karłubiec-2022 wstęp.jpeg

  Data publikacji:
 • Boże Narodzenie 2021

  Gogolin-Karłubiec.jpeg

  Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 
  życzy
  Zarząd Dzielnicy Gogolin-Karłubiec
  Stowarzyszenie Nasz Karłubiec
  Administrator Strony

  Data publikacji:
 • Wigilia 2021

  Dzielnica - logo.png

  Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznej Wigilii dla osób starszych i samotnych. W szczególności podziękowani kierujemy do wolontariuszy, którzy zadbali do przygotowanie posiłków oraz ich dostarczenie do Naszych Seniorów.

  Zarząd Dzielnicy Gogolin-Karłubiec
  Zarząd Stowarzyszenia Nasz Karłubiec
  Koło DFK Karłubiec

  Zadanie współfinansowane było ze środków Gminy Gogolin w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych gminy z zakresu kultury oraz ze środków TSKN na Śląsku Opolskim.

  Data publikacji:
 • Obchody dnia Św. Marcina - 2021

  Marcin202101wstęp.jpeg

  Data publikacji:
 • Zaproszenie na obchody dnia Św. Marcina - 2021

  Marcin 2021 480.png

  Data publikacji:
 • Jesienne spotkanie roczników 2021

  Spotkanie roczników wstęp.jpeg

  Data publikacji:
Pogoda
08 lutego
środa
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,71 PLN
1 CHF = 4,70 PLN
1 USD = 4,33 PLN