Kapliczka św. Anny i św. Jana NepomucenaKapliczka na bagnieHala sportowa im. Bernarda i Zygfryda BlautówKościół pod wezwaniem św. Anny i św. JoachimaWidok na dzielnicę Karłubiec z dachu hali sportowejZdjęcie lotnicze dzielnicy KarłubiecPomnik ku czci ofiar I Wojny Światowej

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gogolin – Karłubiec zaprasza mieszkańców Dzielnicy na zebranie, które odbędzie się w dniu 29.09.2022r. o godz. 18.30 ( czwartek) w Przybudówce PSP Nr 3 ( ul.Krapkowicka 141 Gogolin) - uchwalenie wniosków do ujęcia w budżecie gminy na rok 2023

Porządek  zebrania:

  1. Powitanie uczestników zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  4. Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.
  5. Uchwalenie wniosków do ujęcia w budżecie Gminy Gogolin na rok 2023
  6. Informacja o odbytych posiedzeniach Zarządu i jego działalności w okresach pomiędzy zebraniami Dzielnicy.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gogolin – Karłubiec
Waltrauda Wicher

Pogoda
20 maja
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = [page,currency='EUR',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 CHF = [page,currency='CHF',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 USD = [page,currency='USD',type='currency_rate',factor='1'] PLN