Kapliczka św. Anny i św. Jana NepomucenaKapliczka na bagnieHala sportowa im. Bernarda i Zygfryda BlautówKościół pod wezwaniem św. Anny i św. JoachimaWidok na dzielnicę Karłubiec z dachu hali sportowejZdjęcie lotnicze dzielnicy KarłubiecPomnik ku czci ofiar I Wojny Światowej

OBWIESZCZENIE

Gogolin, 28 kwietnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Gogolin - Karłubiec

zaprasza wszystkich mieszkańców
na zebranie mieszkańców Dzielnicy Gogolin – Karłubiec,

które odbędzie się dnia 09.05.2022 r. (poniedziałek) o godz.17.00

w Przybudówce Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3

 im. Jana Brzechwy w Gogolinie (ul. Krapkowicka 141)

      

  Porządek zebrania (projekt):

Porządek zebrania (projekt):

1. Powitanie uczestników zebrania;
2. Wybór protokolanta i przewodniczącego zebrania;
3. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności;
4. Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie przez mieszkańców;
5. Roczna informacja z działalności Zarządu Dzielnicy w tym sprawozdanie finansowe za 2021 r.
6. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gogolin;
7. Dyskusja;
8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gogolin;
9. Informacja o odbytych posiedzeniach Zarządu i jej działalności w okresach pomiędzy Zebraniami Dzielnicy;
10. Wolne wnioski;
11. Zamknięcie obrad;

Waltrauda Wicher
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gogolin – Karłubiec

Otrzymują:
Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala
Radni – Joachim Kubilas i Adrian Mróz
Mieszkańcy sołectwa zgodnie z § 14

 

Pogoda
29 września
piątek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = [page,currency='EUR',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 CHF = [page,currency='CHF',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 USD = [page,currency='USD',type='currency_rate',factor='1'] PLN