Kapliczka św. Anny i św. Jana NepomucenaKapliczka na bagnieHala sportowa im. Bernarda i Zygfryda BlautówKościół pod wezwaniem św. Anny i św. JoachimaWidok na dzielnicę Karłubiec z dachu hali sportowejZdjęcie lotnicze dzielnicy KarłubiecPomnik ku czci ofiar I Wojny Światowej

Zebranie mieszkańców Dzielnicy Gogolin-Karłubiec

Gogolin, 20 września 2021 r.

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Gogolin-Karłubiec zaprasza wszystkich mieszkańców
na zebranie mieszkańców Dzielnicy Gogolin-Karłubiec,
które odbędzie się dnia 29.09.2021r. (środa)
o godz.18.00  w Przybudówce PSP Nr 3 (ul. Krapkowicka 141, Gogolin)

Porządek zebrania (projekt):

1. Powitanie uczestników zebrania.
2. Wybór protokolanta i przewodniczącego zebrania.
3. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
4. Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.
5. Roczna informacja z działalności Zarządu Dzielnicy w tym sprawozdanie finansowe za 2020 r.
6. Uchwalenie wniosków do ujęcia w budżecie Gminy Gogolin na 2022 r.
7. Informacja o odbytych posiedzeniach Zarządu i jego działalności w okresach pomiędzy zebraniami Dzielnicy.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gogolin-Karłubiec
Waltrauda Wicher

Pogoda
17 czerwca
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = [page,currency='EUR',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 CHF = [page,currency='CHF',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 USD = [page,currency='USD',type='currency_rate',factor='1'] PLN