Kapliczka św. Anny i św. Jana NepomucenaKapliczka na bagnieHala sportowa im. Bernarda i Zygfryda BlautówKościół pod wezwaniem św. Anny i św. JoachimaWidok na dzielnicę Karłubiec z dachu hali sportowejZdjęcie lotnicze dzielnicy KarłubiecPomnik ku czci ofiar I Wojny Światowej

Zebranie mieszkańców

ZAPROSZENIE

W dniu 23 września 2020 r. (środa) o godzinie 18:00
odbędzie się zebranie mieszkańców dzielnicy Karłubiec 
w przybudówce PSP Nr 3 w Gogolinie-Karłubcu.

Porządek zebrania:

  1. Powitanie uczestników zebrania.

  2. Wybór prowadzącego zebrania i protokolanta.

  3. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

  4. Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.

  5. Uchwalenie wniosków do ujęcia w budżecie Gminy Gogolin na 2021 r. 

  6. Informacja o odbytych posiedzeniach Zarządu i jego działalności w okresach pomiędzy Zebraniami Dzielnicy.

  7. Wolne wnioski.

  8. Zamknięcie obrad

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gogolin-Karłubiec
Waltrauda Wicher

Pogoda
20 maja
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = [page,currency='EUR',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 CHF = [page,currency='CHF',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 USD = [page,currency='USD',type='currency_rate',factor='1'] PLN